Företagshälsovård | GO:ACTIVE

 Det finns inga piller som ger 

lika stor Hälsoeffekt som

Fysisk Aktivitet

Företagshälsovård är en hälsoinvestering för att nå lönsamma effekter som kan öka produktivitet och minska ohälsa och ju tidigare åtgärd sätts in desto snabbare visas lönsamma effekter!

Enligt forskning så har regelbunden fysisk aktivitet visat sig främja hälsa, ökat välbefinnande och förebyggt sjukdomar. Det finns många olika faktorer som kan påverka hälsa negativt såsom strukturella faktorer, livsvillkor mellan män och kvinnor och sociala relationer. Alltså det handlar inte alltid om medarbetarens kostval och träning. En dålig arbetsmiljö leder ofta till sämre relationer och till följd indikerar detta i former av ohälsa hos medarbetaren vilket kan ha improduktiva effekter i företag.

Engagerad och ambitiös folkhälsovetare och tränare som jag är, så kan jag öka kunskap om hälsa och livsstil och uppnå lönsamma effekter för både företag och medarbetare.

Intresserad? Kontakta mig idag

Den tjänst din fråga gäller?